Pitmedia

Web a Eshop

ŠK spektrum

Naša spoločnosť patrí k tradičným slovenským výrobcom priemyselnej a bytovej chémie. Vyrábame výrobky pre domácnosť i profesionálov, ktoré sú distribuované po celom území Slovenskej republiky a v malom rozsahu i do zahraničia. Certifikované (ISO 9001) výrobné procesy vykonávajú skúsení zamestnanci, pre ktorých je práca záľubou a ktorých lojalita prispieva k trvalo udržateľnému rastu spoločnosti.

ŠK spektrum ŠK spektrum