Pitmedia

Obalový dizajn

Ryža CBA

Nový obalový dizajn pre prémiovú dlhozrnnú ryžu do predajní CBA.

Ryža CBA