Pitmedia

Web a Eshop

Esin group

Spoločnosť ESIN group, a. s. bola založená v roku 2007. V súčasnosti sa zameriava najmä na strategické investície do alternatívnych zdrojov energie, developerskú činnosť v oblasti rezidenčných nehnuteľností v regióne Vysokých Tatier, stavebníctvo, výrobu a predaj betónu a ďalšie aktivity.

Skupina ESIN každý rok významne rastie a posilňuje svoje pozície. Vyhľadáva unikátne projekty a investičné príležitosti s vysokou pridanou hodnotou. V rámci podnikania celej skupiny je kladený veľký dôraz na ochranu životného prostredia a využívanie „zelených“ postupov a technológií.

Esin group